Loading...

SHRI MADAN MOHAN BARIAR

CHAIRMAN

SHRI SANJAY TIWARI

DGM (SBI Mumbai)

SHRI VIJAY KUMAR

DGM - FI, SBI, LHO PATNA

SHRI ARVIND EKKA

AGM, RBI RANCHI

SHRI SUMAN SAURAV SAHOO

DGM-NABARD

SMT. DEEPTHI JAYARAJ

Special Secretary (Govt. of Jharkhand)

SHRI AKHAURI SHASHANK SINHA

Joint Secretary, GOJ

SHRI PREM MITTAL

NOMINEE DIRECTOR, GOI

DR RAJSHREE JAYANTY

NOMINEE DIRECTOR, GOI

Contact

0651- 2210095
ho@jrgb.in